عضویت در سایت
مـزایای ثبت نام:
 امکان رزرو نوبت از پزشک دلخواه
 امکان ارسـال سوال و مشاهده پاسخ از سوی پزشک مربوطه
 ارسال نظرات و انتقادات به پزشکان با امکان به اشتراک گذاری آن
انصراف