اهدای مدال توسط رئیس فدراسیون جهانی فیتنس به دکتر صادق هاشمی

اهدای مدال توسط رئیس فدراسیون جهانی فیتنس به دکتر صادق هاشمی

در جریان مسابقات فیتنس کشوری یک مدال‌ توسط رافائل سانتونخا به پاس فعالیت مستمر در اشاعه ورزش پاک به دکتر صادق هاشمی اهدا شد.

be active

در جریان اولین دوره فیتنس قهرمانی کشور که به میزبانی تهران برگزار گردید.

رئیس فدراسیون جهانی فیتنس و بدنسازی مدال افتخاری را به دکتر صادق هاشمی مدرس و مسئول آموزش مربیان بدنسازی و فیتنس ایران اهدا کرد.

این مدال به پاس فعالیت مستمر در اشاعه ورزش پاک و سبک زندگی سالم به او تقدیم شد.

دریافت مدال دکتر صادق هاشمی از رئیس فدراسیون جهانی فیتنس